Öntözővizek kitermelése és kezelése

Mezőgazdasági vízkészlet

A rendelkezésre álló öntözővízkészlet a termőföldön, jellegzetes tulajdonságai közül a vízminőségnek van a legnagyobb jelentősége. Csak ennek ismeretében lehet dönteni az öntözőberendezés típusának alkalmazhatóságáról, és ha ez lehetséges, a megfelelő szerelvények (vízadagolótest-típus, vízelőkészítés stb.) kiválasztásáról a tervezéskor.

A vízkészlet mennyisége a termőföldön

A vízkészlet mennyiségének csak másodlagos szerepe van, csupán akkor kell nagyobb figyelmet szentelni rá, ha az öntözőberendezés alkalmazhatósága már eldőlt és a vízkészlet szűkös volta korlátozhatja az öntözendő terület kiterjedését.

Amennyiben jó minőségű öntözővíz áll rendelkezésre, a művelt területek valamennyi típusa öntözhető szinte bármilyen öntözőberendezéssel.

Milyen a jóminőségű vízkészlet?

Jó minőségű vízkészletnek tekinthetjük azokat, amelyek nem tartalmaznak olyan úszó, lebegő vagy oldott anyagokat, amelyek eltömhetik a vízadagoló a berendezések kiömlőnyílásait, nincs szükség kiegészítő vízkezelésre, szűrésre.

Elfogadható minőségű az a vízkészlet, melyből a vízadagoló eltömésére alkalmas anyagokat szűréssel vagy más eljárással gazdaságosan ki lehet vonni.

Sajnos ebből a szempontból vízkészleteink döntő többségét a csepegtető öntözéshez nem tekinthetjük jónak. Ezért valamilyen víztisztítást mindenképpen elő kell írni a csepegtető öntözőberendezések tervezőjének.

A rendelkezésre álló vízkészlet értékelésekor figyelembe kell venni annak származását és a szennyező anyagok sűrűségét és nagyságát. Azt is meg kell állapítani, hogy a szennyező anyagok ásványt vagy szerves eredetűek-e. Végül a víz hőmérsékletét sem lehet elhanyagolni.

Eredetük alapján a vízkészleteket a következők szerint csoportosíthatjuk:

  • vízfolyások (folyók, patakok, csatornák stb.),
  • tavak, tározók és
  • felszín alatti vizek (kutak, források stb.).

A vízfolyások áramló víztömegei mindig hordoznak magukkal (úsztatva vagy lebegtetve) olyan anyagokat, amelyek kiülepednek a vízből, ha az áramlás csendesedik vagy megszűnik.

A vízfolyások szennyezettsége főként:

  • homok-, iszap- és agyagrészecskékből, valamint
  • oldott anyagokból áll.
 

Termőföldek és mezőgazdaságok vízkészlete és elhelyezkedése. Néhány olyan téma, mely megismerése mindenki számára hasznos lehet: öntözővíz tisztítása, vízkészlet elhelyezkedése, ivóvíz fertőtlenítése, vízkezelés az iparban, mezőgazdaság és ipar.