Help Sales ÁSZF

Modern fertőtlenítési technológiák

Aeroszolos fertőtlenítés az iparban

Fertőtlenítő technológia ipari alkalmazása

A modern aeroszolos fertőtlenítés elektrokémiailag aktívált szerek segítségéve történik. A bakteorológiai vizsgálatok megerősítették az aktivált permetfelhő kiemelkedő hatásfokát, amelyet az ipari létesítmények helyiségeinek fertőtlenítése során fejt ki.

A permetfelhős fertőtlenítés alapkövetelményei

  • az aeroszol felhő cseppmérete 5 és 50 mikron között változhat, ami a termelőegység méretétől és a lehetséges fertőzésokozók típusától függ, ezek alapján optimalizálható a felhasználásra kerülő fertőtlenítő szer mennyisége.
  • az elektrokémiai reakció segítségével megfelelő mennyiségű energiát juttatnak a fertőtlenítő permetbe, mely így 20-150 percen keresztül hatékonyan reagál a baktériumokkal és mikroorganizmusokkal.
  • az optimalizált szerhasználatnak köszönhetően az eljárás természetbarát.
  • a beavatkozás teljes mértékben automatizálható.
  • az ipari létesítmények helyiségei teljes egészében kezelhetők.

A fertőtlenítő berendezés felépítése a szükséges paramétereknek megfelelően olyan mobil eszköz készítését tette lehetővé, mely a ködképzés mellett az aktivizálást is képes megfelelő módon elvégezni.

A fertőtlenítő permet, pára aktivitásának növelését egy 24 ezer forfulat/perc forgású elektromotor segítségével oldják meg.

Az ipari létesítmények helyiségeinek fertőtlenítése céljából a berendezést a mértani középpontban helyezik el a szakemberek, ahonnan bármely felületet képes elérni a párafelhő. Egy 100 köbméteres helyiséget 5-7 perc alatt lehet fertőtleníteni ezzel a technológiával, ehhez 3-5 liter fertőtlenítő oldatra van szükség.

A fertőtlenítő páraberendezés előnyei:

  • univerzális (bárhol és bármikor üzembehelyezhető)
  • a kiegészítő elektrosztatikus aktivitásnak köszönhetően rendkívül hatékony
  • széles spektrumú baktériumirtás és sterilizációs képesség. A baktériumok mellett a gombákat és egyéb mikroorganizmusokat is hatékonyan elpusztítja az iparterületeken.

Az ipari létesítmények fertőtlenítését az aeroszolos párafelhővel vagy ködgéppel lehet hatékonyan és gyorsan elvégezni, a takarékossági elvek betartása mellett.

0 Tovább

Tartósítószerek működésének hatása

Hogyan működik a klór-dioxid?

Bizonságos tartósító szer hatása

A tartósítószerek specifikus hatásának oka sokféle lehet, gyakran nem is ismerjük ezeket kielégítően. A mikroorganizmusokban folyó, rendkívül összetett és finoman szabályozott anyagcsere-folyamatok a kémiai behatásokra rendkívül érzékenyen reagálnak. A folyamatokban szereplő enzimek fehérjemolekulák, amelyek szerkezetének és aktivitásának megváltoztatásában rejtőzhet a specifikus hatás oka. Az anyagcsereműködés meghatározott, ép sejtszerkezethez kötődik. A sejtszervecskék, a sejthártya szerkezetének megváltoztatása szintén valamely tartósítószer jellegzetes hatása lehet. Biztonságosan alkalmazható élelmiszer a klór-dioxid is.

A sejtszintű fertőtlenítés

A sejtek szaporodása a rendezett anyagcsere-folyamat eredője, amelynek hátterében különleges biokémiai mechanizmusokállnak. E folyamat ismét gyakran lehet kémiai hatások célpontja, a fertőtlenítés során.

A sejtre gyakorolt károsítás helye szerint a tartósítószer hathat a sejtfalra, a sejtmembránra és a citoplazmára. A membránra gyakorolt hatásnál magának a membránnak a szerkezete vagy a membrán működése, a transzport, a membránba ágyazott enzimrendszerek tevékenysége károsodhat.

Tisztítás és fertőtlenítés

A membránszerkezetet támadják meg az alkoholos és a fenolos jellegű vegyületek, valamint a felületaktív tisztító- és fertőtlenítőszere, például a klór-dioxid. A membrán működéséhez a sejt életfontosságúfolyamatai: a transzport, az energiatermelés és energiaátalakulás kapcsolódnak.

A tartósítószerek hatását befolyásoló tényezők

A tartósítószerek mikroorganizmus-ellenes hatását sok tényező befolyásolja, ilyenek az anyag koncentrációja, a hőmérséklet, a pH, a víztartalom, a szerves anyagok jelenléte, a mikrobás szennyezettség mértéke, a mikroflóra összetétele stb.

A hatásmód mögött valamilyen kémiai reakció rejlik. E reakciók sebességét a hőmérséklet erősen befolyásolja. A tartósítószerek hatásossága a hőmérséklet emelkedésével általában fokozódik. Ennek mértékét a hőmérséklet együttható jelzi, amely az egymástól 10°C-kal eltérő hőmérsékleteken mért reakciósebességek hányadosa. A tartósítószerek hőmérsékleti együtthatójának értéke általában 2-6 a vegyszertől, a hőmérsékleti tartománytól és több más tényezőtől függően.

A tartósítóser töménysége a hatásosság alapvető tényezője. A mikroorganizmus-ellenes hatás csak meghatározott koncentráció felett érvényesül. A koncentráció további növelése a hatást többnyire hatványozottan növeli.

0 Tovább

Különleges csatorna szelepek

Csatornázás és vízvezeték szerelés

Csatorna vízelvezető szelep

A különleges csatorna szelepek alapvető jellemvonása, hogy nem kézzel működtetjük, hanem például a víz nyomásának növekedése vagy csökkenése, a víz szintjének csökkenése majd emelkedése nyitja, illetve zárja.

Legegyszerűbb közülük a WC tartályokat töltő, úszógolyós szelepek csoportja. Működési elvük: öblítéskor kiürül a tartály, az úszó lesüllyed és nyitja a töltőszelepet. A tartály megteltekor a felhajtóerő segítségével az úszógolyó zárja a szelepet. Az úszógolyót a szár menetes végére kell felcsavarni. Más típusú WC-tartályokba beépített szelepek ettől eltérő szerkezetűek.

Vízvezeték hálózat nyomás

Ha a vízvezetéki hálózatban a nyomás nagyobb, mint a valamelyik szerkezetre megengedett érték (legkényesebb a villamos melegvíz-tároló), akkor nyomáscsökkentő szelepet kell beépíteni. Úgy kell beállítani a csökkentett oldali nyomást, hogy az ne lépje túl a megengedett nagyságot.

A villamos melegvíz-tárolók szerelési előírása különleges helyi védelmet igényel a készüléknek. Erre való az úgynevezett kombinált szelep, amely tulajdonképpen egyesített biztonsági és visszacsapó szelep. (A modern kombinált szelepben nincs légbeszívó szerkezet.)

Fűtési vízrendszer

Felfűtéskor a víz tágul a tárolóban, nyomása megnő. Ezért szükséges a biztosító szelep. A meleg víz hideg vízhálózatba áramlását akadályozza meg a visszacsapó szelep. Ez egyben a leszívás ellen is véd, ezért hagyták el belőle a légbeszívó szelepet.

Érdemes lehet megemlíteni, hogy a biztonsági szelepnek csöpögnie kell, hiszen utat enged a táguló víznek. A csepegő víz elvezetéséről gondoskodni kell. Havonta egyszer a rajta lévő gomb meghúzásával le kell fúvatnunk, ez a vízkő és a szennyeződések eltávolítását jelenti.

A mosógéppel kapcsolatban megkell akadályozni a csatornavíz visszaszívását.

Leeresztőszelepek

A leeresztőszelepek vagy lefolyószelepek a kádból, mosdóból vagy padlóról vezetik el a szennyvizet, az elhasznált vizet. A beléjük helyezett dugó akadályozhatja meg a víz távozását. A szelepekben található műanyag kereszt vagy szűrő feladata, hogy hulladék, nagyobb méretű szennyeződés juthasson a csatornahálózatba, eltömítve azt, dugulást okozva.

0 Tovább

Kárpitozott bútorok rugózata

Kárpitos mesterség Budapesten

A rugók szerelése a fotel kárpitozásánál

A rugóelemeket minden fotelfajtához, kárpithoz szolgáltatás alapján és a rugózat minden helyére külön-külön válogatták ki. Sokszor a rugóelemeket a megfelelő tulajdonságúra alakították, esetenként 1/4-3/4 karikát a rugóelemekből le is vágtak, hogy a kívánt tulajdonságot elérjék. A rugók kiválasztásakor sok szempontot kell figyelembe venni, ezért a következőket csak irányelvként közöljük.

A kárpitozásban az első rugósorba 38/8-as, a szélekre esetleg 38/7-es rugókat tesznek. A második sorba kerülnek a legnagyobb és legerősebb rugók 38/9-es, a szélekre sokszor megfelel a 38/8-asis. A harmadik sorba 38/8-as, vagy 38/7-es rugókat helyeznek el, a szélekre esetenként 34/7-es rugók is megfelelhetnek. A leghátsó sorba alacsonyabb és gyengébb rugók kerülnek. Ide általában 34/7-es vagy 38/6-os rugókat tesznek, de esetenként a szélekre megfelel a 34/5-ös rugó is a szolgáltatást Budapesten is igénybe vehetjük.

Rugótípusok a kárpitban

A rugóelemekből a kárpitban a szolgáltatás a lekötözés során válik összefüggő rugózat. A rugózat tulajdonságait a lekötés módja döntően befolyásolja. A rugóelemeket az eredeti magasság 1/2-2/3-ára kell lekötni, ami a többi szerkezeti megoldásnál is figyelembe kell venni.

A lekötési mód miatt a német zsinórozás ugyanolyan rugókból keményebb rugózatot eredményez, mint a francia lekötés.

A kárpitos munkája a rugókkal

A kárpitos a rugózat lekötése után a kárpit rugószerkezetének a fotel végleges formájának arányait kell követnie. A terhelés felvételét olyan rugalmas deformációval kell megoldani, hogy a beleülő ember teste hátrafelé - a támlának - dőljön, ezután az ülőfelületről a testsúly egy része a támlát és a karokat terhelje.

Esetenként nagyon nagy rugalmasságú, süppedő ülésű fotelokat is készítettek. Ezeknél a rendelkezésre álló rugók lekötése után nem maradt volna elég rugóút, illetve a túl lágy rugók esetén a leütés veszélye áll fenn. Ha a kárpit 10 menetes rugóknál nagyobb rugókat tartalmazna, akkor annak dereka kibicsaklana, nem bírná a terhelést. Ilyenkor kétrétegű rugószerkezetet alkalmaz a kárpitos.

A szék rugózatának befelyezése

A kávaszerkezetű kárpitkeretet alul hevederezték. Az első sorban a káva és a kávaborda tetejére 38/9-es rugókat helyeztek. A következő sorba került a kétszintes rugózat. Az első szinten szélességben 4db, mélységben 3 db rugóelem került.

0 Tovább

Vízszűrő berendezések

Ivóvízkezelés fizikai szűrőkkel

Ivóvíz kezelő állomás

A vízkezelés során telepített szűrőberendezések telepítése előtt több tulajdonságot is figyelembe kell venni. A szűrőtípusok lehetnek:

  • nyílt vagy lassú, vagy nyomás nélkül és
  • zárt vagy gyors, vagy nyomással működő.

Már a nevükből következtetni lehet legfontosabb tulajdonságaikra.

A nyílt vízszűrők

A nyílt szűrők rendszerint nyomás nélkül működnek, s bennük a víz áramlási sebessége kicsi. Előnyük az olcsóságuk. A hosszú szűrőciklus és a jó tisztítási hatásfok a jellemzőkük

A zárt szűrők rendszerint nyomás alatt működnek, a víz áramlási sebessége a nyílt szűrőkében levőnél nagyobb. Szerkezetüktől függően tisztítási hatásfokuk szintén jó.

A szűrési ciklus a szűrő két szükségessá váló tisztítása között eltelő időtartam. A tisztítás a szűrő ellenálásának a kiszűrt anyagok által okozott megnövekedése miatt válik szükségessé. A szűrőt szűrőközeg- vagy szitacserével, visszamosással stb. lehet tisztítani.

Ugyanazzal a szűrővel különböző nagyságú vízhozamokat lehet megszűrni. Azonban a szűrőfelülethez viszonyítva nagy vízsugarakat átbocsátó szűrőket gyakran kell tisztítani, és ezért élettartamuk is rövidebb. A szűrőfelületet a vízátbocsátó nyílások és a szűrőház kivezető nyílása átfolyási keresztmetszetének hányadosával jellemezhetjük.

A szűrőket legalább párosan érdemes működtetni. Nagyobb berendezések esetében természetesen indokolt lehet 2-nél lényegesen több szűrőt használni. Általában párhuzamosan kapcsolják a szűrőket, hogy a tisztításra szoruló szűrőt tiszta vízzel lehessen kimosni. Nagyüzemi csepegtető öntözőberendezésekhez szűrősorozatok beállítása is szükséges lehet. Több szűrő párhuzamos kapcsolása esetén a szűrőt tiszta vizes visszamosatására üzemszünet nélkül lehet végrehajtani, ha tervezéskor a csőhálózatot ennek megfelelően tervezték.

Közegszűrők

A közegszűrőkben legtöbbször homokot és kavicsot, szitált kavicsot használnak szűrőközegként. A kőzúzalék szűrőközegként való felhasználása is elég gyakori. Újabban műanyag vagy fémszivacs szűrőközegeket is használnak. Egy négyzetméternyi szűrőközegfelületen 16-18 liter vizet lehet átszűrni másodpercenként.

0 Tovább

szolgaltatas

blogavatar

Szolgáltatások, tippek és ötletek ivóvíz tisztítás és -szűrés témában, kárpitos Budapest szerviz keresése, kárpit készítés, klór-dioxid fertőtlenítés a honlap optimalizálás SEO segítségével. WordPress weboldal készítése nagykonyhai berendezések, gépek, húsdaráló.

Utolsó kommentek