Fogászati ellátás Budapest

Kezelés közben a budapesti fogász

Néhány esetben elősegíti caries keletkezését, az esetleg nem típusos helyen, a fogorvos által készített, szerkezetileg sokszor kifogásolható beépített vagy kivehető fogmű a fogászaton.

Retentiós hely támad egyebek között a kivehető fogmű, protézis kapcsai és támfogai között, továbbá rosszul konturált koronákkal, szabad végű hídnak a foghoz érő végével érintkező fogfelszínen, a kivehető fogművel érintkező természetes fogfelszínen (így pl. a fogak orális felszínén a nekifekvő alaplemez mentén).

Protézisek és hidak

A fogorvosnál igen káros hatású a támasztékul használt fogra, ha a szabad végű híd kisebb-nagyobb nyelvvel fekszik rá, ilyen nyelvnek csak a kérdéses fogra készített betétbe praeparált üregbe szabad feküdnie. Kedvezőtlen lehet különböző fogszabályozó gépek hatása is, különösen a beépített gépeké, de esetleg az éjjelnappal viselt kivehető lemezeké is, a csak éjjel viselt aktívától- viszont a nyálkiválasztást fokozva inkább véd a szuvasodás ellen.

Ha szokatlan helyen észlelünk cariest a fogászaton, Black elveit igyekszünk az adott helyzetre alkalmazni, s ennek megfelelően praeparáljuk az üreget, amelyet azután megtörnünk. Mindenképpen igyekeznünk kell azonban ennek okát is kideríteni, ha ti. az okot nem tudjuk kiküszöbölni, hamarosan újabb szuvasodással kell számolnunk.

Ha fogszabályozó gépet viselő gyermeken észlelünk cariest, akár gyűrűt vagy abroncsot viselő, akár szomszédos fogon, akár kivehető gépet viselő gyermek kapocstartó fogán, lépjünk érintkezésbe a szabályozást végző orvossal, s csak vele egyetértésben végezzünk fogkezelést. Általában nem esik kifogás alá kivehető lemezzel szabályozott gyermekeken a fogak tömése, gyűrűvel, abronccsal érintkező amalgám-tömés viszont általában elvetendő a fogászati kezelés.

Gyermek fogászati kezelés

Az orthodontusnak is tekintettel kell lennie azonban a fogazat caries-esendőségére, különösen arra kell figyelmet fordítania a fogorvosnak, hogy a fogról részben levált gyűrű, abroncs alatt gyorsan progrediáló caries támadhat.

Lényegében Black elveihez tartjuk magunkat a tejfogak üregeinek praeparálásakor is, de tekintetbe kell vennünk a gyermek kis toleranciáját, valamint azt is, hogy a tejfogban a cavum pulpae a fog külső kontúrjához viszonyítva jóval nagyobb, mint maradófogban, így ládaszerű üreget praeparálva könnyen megsérthetjük a tejfog pulpáját. E nehézségekre való tekintettel sokan megelégszenek azzal, hogy a cariest úgy-ahogy kitakarítják, valamelyes retentiós formát alakítanak ki, és a tejfogat esetleg cementtel tömik meg, mert a cement úgyis „ragad”.

Rágófelszíni üregben ez ellen csak kevés kifogás emelhető, bár kérdéses, hogy a cementtömés nem mosódik-e ki azon esetleg 7-8 esztendő alatt, ameddig a korán kilyukadt tejőrlőnek még szolgálnia kell. Általában nem tartjuk kielégítőnek a cementtömést eme fogak approximalis üregeiben, mert gyorsan kopik az approximalis kontaktponton, s így beszűkülhet a tejszemfog és a két tejőrlő mesio-distalis szélességéből adódó távolság, amelyre viszont szüksége lesz a majd áttörő maradó szemfognak és a két kisőrlőnek a fogorvos. Ezért utasítjuk el a tejőrlők approximalis üregeinek tömését cementtel.

Hogy ne kelljen mély üreget praeparálni, előnyös, ha betétet öntünk, önthetjük akár ezüstből (amelyről tudjuk, hogy a szájban megfeketedik), de készíthetjük az MO-, 0D- vagy MOD-tömést amalgámból is a fogászat. A praeparálás nem különbözik lényegesen a maradó fog üregeinek előkészítésétől, annyi engedményt mindenképpen tehetünk, hogy az üregeket kevésbé élesre, kevésbé mélyre praeparáljuk, sőt a praeventiv extensio követelményein is lazítunk valamelyest. Lazíthatunk továbbá munkánkon azzal, hogy nem praeparálunk retentiós formájú üreget, hanem a tömés tartását a fogra helyezett kontúrozott, rozsdamentes acélból készült gyűrűvel biztosítjuk. A gyűrűzött fogon akár cementtel is megtömhetjük az üreget, mert a fog eredeti mesio-distalis átmérőjének hosszát a gyűrű biztosítja.