Help Sales ÁSZF

Mezőgazdaság vízkészlete

Öntözővizek kitermelése és kezelése

Mezőgazdasági vízkészlet

A rendelkezésre álló öntözővízkészlet a termőföldön, jellegzetes tulajdonságai közül a vízminőségnek van a legnagyobb jelentősége. Csak ennek ismeretében lehet dönteni az öntözőberendezés típusának alkalmazhatóságáról, és ha ez lehetséges, a megfelelő szerelvények (vízadagolótest-típus, vízelőkészítés stb.) kiválasztásáról a tervezéskor.

A vízkészlet mennyisége a termőföldön

A vízkészlet mennyiségének csak másodlagos szerepe van, csupán akkor kell nagyobb figyelmet szentelni rá, ha az öntözőberendezés alkalmazhatósága már eldőlt és a vízkészlet szűkös volta korlátozhatja az öntözendő terület kiterjedését.

Amennyiben jó minőségű öntözővíz áll rendelkezésre, a művelt területek valamennyi típusa öntözhető szinte bármilyen öntözőberendezéssel.

Milyen a jóminőségű vízkészlet?

Jó minőségű vízkészletnek tekinthetjük azokat, amelyek nem tartalmaznak olyan úszó, lebegő vagy oldott anyagokat, amelyek eltömhetik a vízadagoló a berendezések kiömlőnyílásait, nincs szükség kiegészítő vízkezelésre, szűrésre.

Elfogadható minőségű az a vízkészlet, melyből a vízadagoló eltömésére alkalmas anyagokat szűréssel vagy más eljárással gazdaságosan ki lehet vonni.

Sajnos ebből a szempontból vízkészleteink döntő többségét a csepegtető öntözéshez nem tekinthetjük jónak. Ezért valamilyen víztisztítást mindenképpen elő kell írni a csepegtető öntözőberendezések tervezőjének.

A rendelkezésre álló vízkészlet értékelésekor figyelembe kell venni annak származását és a szennyező anyagok sűrűségét és nagyságát. Azt is meg kell állapítani, hogy a szennyező anyagok ásványt vagy szerves eredetűek-e. Végül a víz hőmérsékletét sem lehet elhanyagolni.

Eredetük alapján a vízkészleteket a következők szerint csoportosíthatjuk:

 • vízfolyások (folyók, patakok, csatornák stb.),
 • tavak, tározók és
 • felszín alatti vizek (kutak, források stb.).

A vízfolyások áramló víztömegei mindig hordoznak magukkal (úsztatva vagy lebegtetve) olyan anyagokat, amelyek kiülepednek a vízből, ha az áramlás csendesedik vagy megszűnik.

A vízfolyások szennyezettsége főként:

 • homok-, iszap- és agyagrészecskékből, valamint
 • oldott anyagokból áll.
 

Termőföldek és mezőgazdaságok vízkészlete és elhelyezkedése. Néhány olyan téma, mely megismerése mindenki számára hasznos lehet: öntözővíz tisztítása, vízkészlet elhelyezkedése, ivóvíz fertőtlenítése, vízkezelés az iparban, mezőgazdaság és ipar.

0 Tovább

Veszélyes anyagok és vegyszerek tárolása

Szállítás, rakodás és kármentés

Veszélyes vegyszerek műanyag tárolása

A vegyszerek tárolása és szállítása különleges felkészültséget igényel, nemzetközi szabványokat és törvényi előírásokat is be kell tartani. Az életveszélyes és környezetveszélyes anyagok kezelésekor mindig fel kell készülni a kármentésre, átfejtésnél és rakodásnál műanyag kármentő tálcát kell alkalmazni. A veszélyes vegyi anyagok közül az alábbi fontos csoportokat különítjük el:

 • gyúlékony-folyékony anyagok
 • szilárd tűzveszélyes anyagok
 • oxidáló vegyianyagok
 • spontán gyúlékony anyagok
 • alacsony veszélyességű vegyszerek
 • biztonságos vegyi anyagok.

A vegyi anyagokkal való óvatos bánásmódnak az egyik oka az, hogy megóvjuk az emberek és környezetünk egészségét és épségét, emellett a kifolyó vegyi anyag anyagi veszteséget is jelent a gyártó cég számára, ezért optimális a műanyag kármentő tálca segítségével összegyűjteni az ilyen veszteséget.

Milyen helyiségben tároljuk a vágyi anyagokat?

A vegyi anyagok tárolása helyszínéül kiválasztott helyiség esetében az bír elsődleges fontossággal, hogy a tárolt áru ne találkozhasson reagens anyaggal.

A biztonságos légkör megteremtése is elsődleges szempont, ezért gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről, esettleg nagy teljesítményű szellőztetőberendezéseket, gépeket kell beépíteni. A vegyi anyagokat távol kell tartani a sugárzó hőtől és a napsugárzástól, fontos, hogy ne legyen nedves a helyiségben.

A helyiség padlózatának kialakítása

A raktár kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a veszélyes, vegyi anyagok kifolyhatnak, ezért semlegesítésük és összegyűjtésük mikéntjét előre meg kell tervezni. Ha van rá lehetőség vasbeton vagy fém medencéket építhetünk ki a raktár alatt, azonban olcsóbb és egyszerűbb megoldás a műanyag kármentő tálcák elhelyezése. Ezek a magas minőségű műanyag eszközök rendkívül ergonomikusak, a raktár kialakításának megfelelő méretekben rendelhetőek, szükség esetén eltávolíthatók, átszállíthatók másik raktárhelyiségbe.

0 Tovább

Műanyag eszközök gyártása

Műanyag termékek készítése

Műanyag termékek gyártási technológiája.

Rendkívül széleskörben elterjedt manapság a műanyag gyártási technológiák. Különböző edények, háztartási cikkek, gyermekjátékok, tálcák, hordók és még sok más termék készültek ebből az anyagból.

A műanyag széles körű használata a gazdaságos költségek, a jó környezeti teljesítmény és a könnyű használat miatt terjedt el.

Hogyan készülnek a műanyag termékek?

Az összes gyártási folyamat szigorú ellenőrzésének köszönhetően kiváló minőségű műanyag, jó műszaki mutatókkal rendelkezik. A nyersanyagok szintén befolyásolják a műanyag tulajdonságait, ezért jó minőségű termék előállításához csak jó tulajdonságokkal rendelkező kiindulási anyagot használnak.

A műanyag termékek modernizált gyártása több technológiát foglal magában a műanyagok előállításához, ideértve a következőket:

vákuumformázás (gyártási folyamat légnyomásesések alkalmazásával),
fúvástechnika, amelynek során egy jól melegített tömeg belép a nyitott formába, amelyet óvatosan lezárnak. Nyomás alatt szolgáltatott levegő segítségével a meleg műanyag felfújódik a megfelelő alakú falak mentén;
az öntési folyamat során a folyékony műanyagot speciális formákba öntik, amelyekben további anyagképződés zajlik.

Ennek a technológiának a felhasználásáva, műanyag edényeket és egyéb háztartási termékeket készítenek.

Extrudálás

Ehhez a gyártási folyamathoz lágyított műanyag masszát alkalmazunk, amelyet a késztermékké alakítunk úgy, hogy azt a szerszám speciális lyukain keresztül kényszerítjük.

Műanyag fröccsöntéssel történő előállításának technológiája
Ennek a módszernek a fő előnye a késztermék rövid gyártási ideje és gazdaságossága.

A műanyagfröccsöntés a következő lépésekből áll:

minta előállítása mechanikai feldolgozás felhasználásával vagy jövőbeli termék prototípusának előállítása 3D technológiával,
szilikon forma kifejlesztésének és gyártásának folyamata,
közvetlen öntés, amelyben a hőre keményedő módszert alkalmazzák.

Információk a műanyagok gyártására szolgáló technológiáról és felszereléséről

Az etilént fő műanyag-alapanyagként használják. Polisztirol, polietilén és polivinil-klorid forrása.

Az edényeket az első kétféle műanyagból készítik olvadással. A vékony polietilénlemezek zsáktípusonként alkalmazhatók a csomagolóanyagok gyártásában.

0 Tovább

Fogak szakszerű kezelése

Fogászati ellátás Budapest

Kezelés közben a budapesti fogász

Néhány esetben elősegíti caries keletkezését, az esetleg nem típusos helyen, a fogorvos által készített, szerkezetileg sokszor kifogásolható beépített vagy kivehető fogmű a fogászaton.

Retentiós hely támad egyebek között a kivehető fogmű, protézis kapcsai és támfogai között, továbbá rosszul konturált koronákkal, szabad végű hídnak a foghoz érő végével érintkező fogfelszínen, a kivehető fogművel érintkező természetes fogfelszínen (így pl. a fogak orális felszínén a nekifekvő alaplemez mentén).

Protézisek és hidak

A fogorvosnál igen káros hatású a támasztékul használt fogra, ha a szabad végű híd kisebb-nagyobb nyelvvel fekszik rá, ilyen nyelvnek csak a kérdéses fogra készített betétbe praeparált üregbe szabad feküdnie. Kedvezőtlen lehet különböző fogszabályozó gépek hatása is, különösen a beépített gépeké, de esetleg az éjjelnappal viselt kivehető lemezeké is, a csak éjjel viselt aktívától- viszont a nyálkiválasztást fokozva inkább véd a szuvasodás ellen.

Ha szokatlan helyen észlelünk cariest a fogászaton, Black elveit igyekszünk az adott helyzetre alkalmazni, s ennek megfelelően praeparáljuk az üreget, amelyet azután megtörnünk. Mindenképpen igyekeznünk kell azonban ennek okát is kideríteni, ha ti. az okot nem tudjuk kiküszöbölni, hamarosan újabb szuvasodással kell számolnunk.

Ha fogszabályozó gépet viselő gyermeken észlelünk cariest, akár gyűrűt vagy abroncsot viselő, akár szomszédos fogon, akár kivehető gépet viselő gyermek kapocstartó fogán, lépjünk érintkezésbe a szabályozást végző orvossal, s csak vele egyetértésben végezzünk fogkezelést. Általában nem esik kifogás alá kivehető lemezzel szabályozott gyermekeken a fogak tömése, gyűrűvel, abronccsal érintkező amalgám-tömés viszont általában elvetendő a fogászati kezelés.

Gyermek fogászati kezelés

Az orthodontusnak is tekintettel kell lennie azonban a fogazat caries-esendőségére, különösen arra kell figyelmet fordítania a fogorvosnak, hogy a fogról részben levált gyűrű, abroncs alatt gyorsan progrediáló caries támadhat.

Lényegében Black elveihez tartjuk magunkat a tejfogak üregeinek praeparálásakor is, de tekintetbe kell vennünk a gyermek kis toleranciáját, valamint azt is, hogy a tejfogban a cavum pulpae a fog külső kontúrjához viszonyítva jóval nagyobb, mint maradófogban, így ládaszerű üreget praeparálva könnyen megsérthetjük a tejfog pulpáját. E nehézségekre való tekintettel sokan megelégszenek azzal, hogy a cariest úgy-ahogy kitakarítják, valamelyes retentiós formát alakítanak ki, és a tejfogat esetleg cementtel tömik meg, mert a cement úgyis "ragad".

Rágófelszíni üregben ez ellen csak kevés kifogás emelhető, bár kérdéses, hogy a cementtömés nem mosódik-e ki azon esetleg 7-8 esztendő alatt, ameddig a korán kilyukadt tejőrlőnek még szolgálnia kell. Általában nem tartjuk kielégítőnek a cementtömést eme fogak approximalis üregeiben, mert gyorsan kopik az approximalis kontaktponton, s így beszűkülhet a tejszemfog és a két tejőrlő mesio-distalis szélességéből adódó távolság, amelyre viszont szüksége lesz a majd áttörő maradó szemfognak és a két kisőrlőnek a fogorvos. Ezért utasítjuk el a tejőrlők approximalis üregeinek tömését cementtel.

Hogy ne kelljen mély üreget praeparálni, előnyös, ha betétet öntünk, önthetjük akár ezüstből (amelyről tudjuk, hogy a szájban megfeketedik), de készíthetjük az MO-, 0D- vagy MOD-tömést amalgámból is a fogászat. A praeparálás nem különbözik lényegesen a maradó fog üregeinek előkészítésétől, annyi engedményt mindenképpen tehetünk, hogy az üregeket kevésbé élesre, kevésbé mélyre praeparáljuk, sőt a praeventiv extensio követelményein is lazítunk valamelyest. Lazíthatunk továbbá munkánkon azzal, hogy nem praeparálunk retentiós formájú üreget, hanem a tömés tartását a fogra helyezett kontúrozott, rozsdamentes acélból készült gyűrűvel biztosítjuk. A gyűrűzött fogon akár cementtel is megtömhetjük az üreget, mert a fog eredeti mesio-distalis átmérőjének hosszát a gyűrű biztosítja.

0 Tovább

Fogászati szolgáltatások

Különleges fog üregalakítás

Fogászati szolgáltatás Budapesten

A fogorvosi szolgáltatás egyik érdekes része, amikor az általánostól eltérő üregelőkészítésnek a módját alkalmazzák a fogászaton, ennek kapcsán azt is megbeszéljük, hogy adott esetben miért nem a szokásos módon praeparáljuk az üreget.

Nagy- és kisőrlők approximalis cariesének V. osztályszerű praeparálása abban az esetben javallt és célszerű, ha a mesialis felszínén szuvas fog előtt álló fog hiányzik. Ez esetben ui. közvetlenül hozzáférünk a kérdéses kis- vagy nagyőrlő mesialis felszínéhez, s amennyiben a caries kiterjedése nem gyöngítette a rágófelszínt a mesialis oldalon lezáró zománclécet, s ugyenekkor a kérdéses fog occlusalis felszíne ép, elegendő, ha csak e megbetegedett felszínen képezünk szabályos - alakjában az V. oszt. üregre emlékeztető - cavitast, amit a fogorvos a fogászati szolgáltatás leírásának megfelelően kezel.

Szuvasodás kezelése a fogászaton

Nyaki caries esetén érdemben a fogorvos nem tér el a praeparálás megszokott módjától, a fognyak bármely felszíne válik is szuvassá. Így tehát ha a mesialis vagy a distalis oldalon észlelünk nyaki szuvasodást, általában II. osztályú, ha a vestibularis felszínen észleljük, V. osztályú üreget praeparálunk, mindkét esetben azzal a különbséggel, hogy a kialakítandó üreg gingivalis fala zománcmentes területre jut. Így elesik az üregelőkészítés során a gingivalis üregszélen a zománcprizmák ferdére faragása a fogászati kezelés során.

Már tömött fogon szolgáltatásunk attól függ, hogy mely felszíne tömött, milyen a meglevő tömés széli záródása, s mely felszínén támadt újabb szú. Általában helyesebb a tömést eltávolítani, s annak üregét az újonnan támadt cariesből praeparálandó üreggel egyesíteni, ha a tömés és az újabb caries egymással szomszédos felszínen található.

E vonatkozásban kivétel a már tömött fog vestibularis felszínének gingivalis harmadában keletkezett caries: az V. osztályú üreget általában a meglevő tömést megtartva tudjuk praeparálni minden nehézség nélkül. Természetes, hogy nem érinti bármely frontfog egyik approximalis felszínének jó széli záródáséi tömését a másik approximalis felszínen támadt újabb szuvasodás, ha viszont ez IV. osztályú üreg praeparálását in-volválná, helyesebb a tömögetés helyett fogszínű borítókoronát készíteni, erre az előbbi fejezetben már rámutattunk.

Egyes fogak gyógyítása

Nagyőrlők M0-, ill. OD-tömésének szolgáltatását a fogorvos a megtarthatóságát a másik approximalis felszín szuvassá válása esetén az előzőkben már tárgyaltuk.

Rendellenesen álló fogakon oly felszínen is támadhat caries atípusos tisz- tátlan zónák kialakulása folytán, amelyek egyébként szútól mentesek szoktak maradni, így pl. a 90 fokkal elfordultan álló kisőrlőnek az anatómiai orális, a torsio miatt azonban mesialis vagy distalis irányba tekintő felszínén. Ez esetben úgy végezzük a praeparálást, amint a fog torquált helyzete megkívánja, vagyis az approximalisan fekvő orális felszínen képezzük ki az approximalis lépcsőt.

Gyakran válnak torlódottan álló metszőfogak szuvassá, s ilyenkor nehéz szabályos üreget praeparálni, mert a torlódást a gyors szeparálás sem szünteti meg a fogorvos. Tekintettel az ilyen esetben fennálló, cariesre fokozottan hajlamosító szituációra, kívánatos a praeventiv extensio elvének messzemenő megvalósítása. Az üreget lehetőleg a zománcnál a szúval szemben ellenállóbb anyaggal tömjük, e célra manapság leginkább kompozíciós tömőanyagok használatosak.

0 Tovább
«
123

szolgaltatas

blogavatar

Szolgáltatások, tippek és ötletek ivóvíz tisztítás és -szűrés témában, kárpitos Budapest szerviz keresése, kárpit készítés, klór-dioxid fertőtlenítés a honlap optimalizálás SEO segítségével. WordPress weboldal készítése nagykonyhai berendezések, gépek, húsdaráló.

Utolsó kommentek